Wigilia

Czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa zakończył się uroczystą Wigilią 24 grudnia w DPS „Przystań”. Ks. Mirosław Banaś odczytał Słowa Ewangelii według św. Łukasza, które stworzyły atmosferę refleksji i zadumy. Wzruszeni Mieszkańcy dzielili się opłatkiem i składali sobie Świąteczne…