Dziękujemy!

    Od początku epidemii SARS CoV-2 otrzymaliśmy darowizny rzeczowe na kwotę ponad 50000 złotych! Były to przede wszystkim środki ochrony osobiste, które są niezbędne w codziennej opiece nad Mieszkańcami. Bez wsparcia ludzi dobrej woli nie poradzilibyśmy sobie tak dobrze…

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej ,,Przystań”w czasach COVID-19

Światowa pandemia była dla Nas wszystkich czymś niespodziewanym. Zaskoczyła Nas w równym stopniu. Nikt z nas nie był na nią przygotowany. Przez wiele tygodni żyliśmy w niepewności, zawieszeniu. Tym krótkim filmem chcemy przekazać nasze przemyślenia, odczucia. Chcemy też dać wsparcie…

Śląskie Pomaga

Dzięki projektowi ,,Śląskie Pomaga” nasza Placówka otrzymała wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone na walkę z SARS-CoV-2. Serdecznie dziękujemy Samorządowi Województwa Śląskiego oraz Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Województwa Śląskiego za okazane wsparcie.
na zdjęciu opakowanie programu mówik

oprogramowanie Mówik

Dzięki przekazaniu środków z 1% podatku mieliśmy możliwość zakupienia oprogramowania Mówik oraz nowoczesnych tabletów. Program ten służy do komunikacji wspomagającej i alternatywnej. To właśnie za jego pomocą niektórzy z naszych Mieszkańców mogli porozmawiać z nami po raz pierwszy. Za pomocą…