1,5 procent

przekaż go dla naszego Domu Pomocy Społecznej, to nic nie kosztuje
opp15

Od 1 stycznia 2023 r. podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą w zeznaniu rocznym pomniejszyć należny podatek o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, jednak nie więcej niż do wysokości 1,5% należnego podatku.

 


 

Kto może przekazać 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego?

 


  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,

 

  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

 

  • podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,

 

  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

 

 

Podatnik nie musi sam dokonywać wpłaty na rachunek wybranej opp. W składanym zeznaniu wskazuje organizację, którą chce wesprzeć, podając jej nazwę i numer KRS, a 1,5% podatku przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

 

1,5% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

Czekamy na Twoje
1,5 procent

przekaż go dla naszego Domu Pomocy Społecznej, to nic nie kosztuje

1proc3d1.png

KROK 1

Należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1,5% podatku.

Lista organizacji uprawnionych do otrzymywania 1,5% podatku, a więc:

  • posiadających aktualny status opp,
  • nie prowadzących działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,

 

dostępna jest na stronie Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

KROK 2

Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38.

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji. Kwota nie może przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1,5% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

Dodatkowe informacje:

  • 1,5% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
  • W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
  • Podatnik nie może podzielić swojego 1,5% na kilka organizacji

 

źródło: Departament Pożytku Publicznego


naszslask

FUNDACJA NASZ ŚLĄSK IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA

AL. ŁANI 1
41-500 CHORZÓW

ING Bank Śląski O/Katowice
75 1050 1214 1000 0022 8079 3320

CEL SZCZEGÓŁOWY:
DLA DPS PRZYSTAŃ

KRS 0000198194
CEL SZCZEGÓŁOWY
DLA DPS PRZYSTAŃ