Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej ,,Przystań”w czasach COVID-19

Światowa pandemia była dla Nas wszystkich czymś niespodziewanym. Zaskoczyła Nas w równym stopniu. Nikt z nas nie był na nią przygotowany. Przez wiele tygodni żyliśmy w niepewności, zawieszeniu. Tym krótkim filmem chcemy przekazać nasze przemyślenia, odczucia. Chcemy też dać wsparcie…

Śląskie Pomaga

Dzięki projektowi ,,Śląskie Pomaga” nasza Placówka otrzymała wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone na walkę z SARS-CoV-2. Serdecznie dziękujemy Samorządowi Województwa Śląskiego oraz Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Województwa Śląskiego za okazane wsparcie.