Introduction

Śląskie Pomaga

Śląskie Pomaga

Dzięki projektowi ,,Śląskie Pomaga” nasza Placówka otrzymała wsparcie finansowe, które zostanie przeznaczone na walkę z SARS-CoV-2.

Serdecznie dziękujemy Samorządowi Województwa Śląskiego oraz Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Województwa Śląskiego za okazane wsparcie.