Introduction

Wigilia

Wigilia

Czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa zakończył się uroczystą Wigilią 24 grudnia w DPS „Przystań”. Ks. Mirosław Banaś odczytał Słowa Ewangelii według św. Łukasza, które stworzyły atmosferę refleksji i zadumy. Wzruszeni Mieszkańcy dzielili się opłatkiem i składali sobie Świąteczne życzenia. Nasz wspaniały Kapłan zagrał nam kilka kolęd na gitarze i wspólne kolędowanie pięknie wypełniło nasz Dom. Na zakończenie wszyscy Mieszkańcy otrzymali Świąteczne Kartki z życzeniami, które wysłali do nas uczniowie. W tak przyjaznej i odświętnej atmosferze Mieszkańcy powrócili do swoich pokoi, gotowi dalej świętować we własnym gronie rodzinnym i sąsiedzkim.