Introduction

gazetkaNaszego Domu

gazetkaNaszego Domu

 

W ostatnim czasie nasze działania skupiają się na kontakcie terapeutycznym z Mieszkańcami, prowadzeniu z nimi rozmów wspierających, a także organizacji ich czasu wolnego z uwzględnieniem indywidualnych preferencji. Wszystkie kroki, które podejmujemy mają na celu złagodzenie poczucia izolacji.

Jedną z form pozostawania w kontakcie z naszymi Mieszkańcami jest nasza domowa gazetka. Dostarcza nie tylko rozrywki w postaci krzyżówek, konkursów, ale ma też wymiar edukacyjny; to w niej publikujemy najważniejsze informacje związane z profilaktyką SARS-CoV-2, a także te, które związane są z wprowadzanymi na terenie Domu regulacjami.

Poniżej prezentujemy stronę tytułową pierwszego numeru gazetki.

 

 

strona tytułowa gazetki numer 1 opis alternatywny