Introduction

podziękowaniadla firmy KI ONE S.A.

podziękowaniadla firmy KI ONE S.A.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi KI ONE SPÓŁKA AKCYJNA za udzielenie wsparcia finansowego – przekazanie darowizny, na rzecz walki z SARS-CoV-2. Okazaliście Państwo bezinteresowną pomoc, która w tak niepewnych czasach jest gwarantem poczucia bezpieczeństwa dla Naszych Mieszkańców oraz Pracowników. To właśnie takie gesty, nacechowane empatią i człowieczeństwem, tworzą cichych bohaterów. Bohaterów, którzy tak jak Państwo, nie oczekują niczego w zamian. Nie podejmują działań dla poklasku i chwały. Po prostu działają i wspierają.