Śląskie pomaga„ŚLĄSKIE POMAGA” – II edycja

Dom Pomocy Społecznej “Przystań” w Katowicach w 2021 roku zrealizował  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Projekt „ŚLĄSKIE POMAGA” – II edycja, nr WND-RPSL.09.02.08-24-02B9/20 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata…

Projekt NFZ„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″ – II edycja

Dom Pomocy Społecznej “Przystań” w Katowicach w 2021 roku zrealizował  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19″…

Śląskie pomaga„ŚLĄSKIE POMAGA”

Dom Pomocy Społecznej “Przystań” w Katowicach w 2020 roku zrealizował  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Projekt „ŚLĄSKIE POMAGA” nr WND-RPSL.09.02.08-24-02B9/20 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010, Oś priorytetowa…

Śląskie kadry DPS“Śląskie Kadry DPS vs. Covid-19”

  Dom Pomocy Społecznej “Przystań” w Katowicach w 2020 roku zrealizował  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Projekt  grantowy  “Śląskie Kadry DPS vs. Covid-19” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata…

Projekt NFZ“Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

  Dom Pomocy Społecznej “Przystań” w Katowicach w 2020 roku zrealizował  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Projekt grantowy nr POWR.05.02.00-00-0001/20 „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas…